Opleiding CCV:
Veilig rijden hangt af van drie factoren: de mens, het voertuig en de weg.
De rijopleiding richt zich op de mens als bestuurder, een voertuig besturen vergt immers een complex geheel van kennis en vaardigheden.
Het is logisch dat er hoge eisen gesteld worden aan je instelling , kennis en kunde voordat je met een vrachtauto aan het verkeer mag deelnemen.

De drie theorie examens gaan over over onderstaande onderwerpen.

Verkeer:
Naast het kennen en kunnen toepassen van de verkeersregels is het zeer belangrijk om situaties te kunnen voorspellen: het verkeersinzicht!! Uw verkeersinzicht speelt een rol bij alle handelingen en beslissingen die u neemt in het verkeer. Bovendien moet u ook rekening houden met het handelen van een ander. Alleen dan kunnen ongevallen worden voorkomen.

Administratie:
Goederen vervoer over de weg is een van de belangrijkste pijlers in onze economie. De beroepschauffeur vervult in het wegvervoer een sleutelfunctie. Om deze taak op een juiste manier in te vullen worden hoge eisen gesteld aan de chauffeur op het gebied van kennis, kunde en vaardigheden. Een chauffeur kan met behulp van het chauffeursdiploma aantonen dat hij/zij aan deze eisen voldoet. In onze lessen, die in kleine groepen gegeven worden, wordt er veel aandacht besteedt aan individuele begeleiding.

Techniek:
Door de zich in snel tempo voltrekkende ontwikkelingen in de automobieltechniek is de vrachtauto uitgegroeid tot een hoogwaardig stuk techniek met een hoge mate van bedrijfszekerheid, comfort en veiligheid.
Door deze ontwikkeling wordt de stilstand van bedrijfswagens, voor het uitvoeren van technisch onderhoud, tot een minimum beperkt.
Dus de tijd tussen twee servicebeurten wordt steeds langer.
Hierdoor heeft de chauffeur niet alleen een belangrijke taak in het verzorgen van zijn voertuig, maar ook in het controleren op- en het vroegtijdig signaleren van technische gebreken aan dit voertuig.
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren moet de chauffeur beschikken over kennis van de vrachtautotechniek.

Je opleiding:
Je opleiding bestaat uit Drie Examens CVV
Namelijk Module 1, module 2 en module 3.
Deze lessen worden continu gegeven op de Maandagavonden van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur. De eerste 3 weken ook op de dinsdagavonden.
Aansluitend (in overleg) volgen de examens.
De Kosten (onze tarieven excl. én  incl. BTW)
De kosten voor de basis CCV opleiding bedragen €330,-  /  € 399,30
Benodigde boeken (BTW 9%) € 95,-  /   € 103,55
De aanvraagkosten Module 1 € 52,50 / €   54,58
Bij volledige beroeps opleiding Chauffeur:
De aanvraagkosten Module 2 € 52,50 / €   54,58
De aanvraagkosten Module 3 € 52,50 / €   54,58
De aanvullende praktijktoetsen voor code 95 kosten tezamen €495,- /   € 585,51

Volgorde van handelen:
Onze theorie cursussen worden doorlopend gegeven op 1 avond in de week. U kunt dus continu instromen. Voor de praktijk laat u zich eerst keuren bij een arbo arts. Na het behalen van het eerste theorie examen kunt u starten met het praktijk onderdeel.

Bedrijven die meerdere leerlingen aanleveren krijgen een korting van 5 % op de lessen aangeboden.

Vul hieronder uw gegevens in dan nemen wij spoedig contact met u op .


    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van sleutel.

    Actie

    Bedrijven die meerdere leerlingen aanleveren krijgen een korting van 5% op de lessen aangeboden.